ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ (FRANQUETTE)

Τιμή: 1.000,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.000,00€

Καρπός: Κλασικη ακρόκαρπη ποικιλία. Σχημα καρυδιού με κέλυφος επίμηκες ελλειπτικό. Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος καλή. Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος 11 - 12g, κύρια ποικιλία για ορεινές περιοχές. Σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων η καρυδιά FRANQUETTE είναι η μοναδικη κύρια ποικιλία

Ωρίμανση: 10 έως 20 Οκτωβρίου.