ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ (FRANQUETTE)

Καρπός: Κλασικη ακρόκαρπη ποικιλία. Σχημα καρυδιού με κέλυφος επίμηκες ελλειπτικό. Εμφάνιση καρυδιού με κέλυφος καλή. Μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος 11 - 12g, κύρια ποικιλία για ορεινές περιοχές. Σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων η
Τιμή: 1.000,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.000,00€
Ποσότητα: