ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ (CHANDLER)

Καρπός: Ημιπλαγιόκλαδη ποικιλία μεγάλης αξίας, παραγωγικη, πλαγιόκαρπη, ημιόψιμη, υπερτερεί όλων των άλλων στον ανοικτόχρωμο χρωματισμό της επιδερμίδας της ψίχας και στην ελκυστικη εμφάνιση του κελύφους. Ωρίμανση: Η Καρυδιά CHANDLER είναι κατάλληλη για η
Τιμή: 1.000,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.000,00€
Ποσότητα: